De ene wereld en de andere wereld zijn in feite één! 

Best of both worlds

Beeldmerk_Zijnsorientatie_BlokVandaag las ik in een artikel dat patiënten een combinatie willen van reguliere geneeskunde en de alternatieve zorg. Eigenlijk niets nieuws: dat is precies waar de Zijnspraktijk voor staat. Juist de combinatie van de westerse kennis en oosterse wijsheden leidt tot een rijk palet aan methodieken die je helpen om op een nieuwe manier met moeilijkheden en problemen om te gaan. Het is juist deze combinatie die maakt dat je je leven kunt gaan inrichten vanuit inspirerende normen en waarden. En dat is wat veel cliënten uit mijn praktijk juist weer vreugde schenkt in hun leven. Het maakt dat je vanuit een nieuwe optiek zicht krijgen op jezelf, je levensomstandigheden, je relatie met je partner en/of kinderen, je werk en alle andere contacten om je heen.  Dan ontstaat de ruime om op een nieuwe en geïnspireerde manier vorm te geven aan je leven. 

Als therapeut maak ik volop gebruik van de kennis over onze psyche, zoals die is ontwikkeld in de psychologie en de psychotherapie. De psychologie geeft heel veel inzicht in de psyche,  in je ontwikkeling, in wie je geworden bent op basis van je geschiedenis. Ook helpt de psychologie om zicht te krijgen in de relatiedynamiek, zowel met je partner, maar ook bijvoorbeeld op je werk of met andere mensen om je heen. Vanuit die kennis kun je jezelf gaan begrijpen: je ziet wat je doet en waarom je dat zo doet, je leert of jouw gedrag op dat punt effectief is of juist een ongewenst effect creëert. Kortom, de kennis uit de psychologie biedt handige methodieken om jezelf te leren kennen. 

De kennis uit de oosterse wereld (bijvoorbeeld het Boeddhisme) leert dat je veel ruimer bent dan de psyche. Er is niet alleen het aspect van ‘wie je geworden bent’, maar ook een aspect van wie je werkelijk, ten diepste bent. Juist deze kennis maakt dat je jezelf opnieuw kunt leren kennen vanuit een ruimer perspectief. Je leert te rusten in wie jij bent, je ontdekt een nieuwe grond waaruit je je leven opnieuw kunt opbouwen. Vanuit die optiek is het vaak heel eenvoudig om de ‘kleinheidsaannames’ over jezelf los te laten: dan kun je echt jouw potentie gaan leven. 

Ik zeg dus van harte ‘ja’ tegen beide werelden. Omdat ik uit eigen ervaringen weten hoe beide werelden elkaar aanvullen, maar ook omdat ik dat terugzie (en hoor) van mijn cliënten. En wanneer deze twee kennisgebieden echt samengaan, wordt één ding heel duidelijk: in feite zijn deze werelden nooit gescheiden geweest! Hoog tijd dus dat de afzonderlijke waardes van beide disciplines steeds verder verkent en erkent worden, maar ook dat de synergie tussen beide werelden écht geïntegreerd wordt. Gelukkig zijn er steeds meer visies die daarvan uitgaan, zoals Zijnsoriëntatie en Mindfulness. En ik wens dat steeds meer mensen het beste van die twee (ongescheiden) werelden gaan integreren in hun leven.  Ik help je daar graag bij! 

Uit het onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat 92% van de patiënten van de huisarts verlangt dat hij ze informeert over de mogelijkheid van complementaire behandelwijzen. Ook zelfs driekwart van de ondervraagden, die nooit eerder alternatieve zorg genoten, willen daarover informatie van de huisarts.

Duidelijk wordt verder  dat 86% van de patiënten met gewrichtsklachten al gebruik maakt van complementaire behandelwijzen, zoals osteopathie, acupunctuur, homeopathische geneesmiddelen of natuurgeneeskunde. Als argumenten geven ze aan dat ze veel vertrouwen hebben in de integrale aanpak in deze sector en de wens om hun problemen vanuit een andere visie te laten bekijken.

De PPCG is blij met de uitkomsten. Voorzitter Ruth Seldenrijk zei na de publicatie:  “In tegenstelling  tot vroeger zie je dat patiënten nu vanuit een positieve motivatie reguliere en complementaire behandelwijzen willen combineren. Tien jaar geleden gingen patiënten voornamelijk nog uit onvrede op zoek naar alternatieven.”

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Patiëntenplatform voor Complementaire Gezondheidszorg (PPCG) met steun van het ministerie van VWS en in samenwerking met de Reumapatiëntenbond en Menzis. Het onderzoek heeft enige tijd geleden plaatsgevonden bij een representatieve groep volwassenen met chronische gewrichtsklachten en zijn in oktober 2012 gepresenteerd tijdens een congres in Utrecht. Meer informatie over het onderzoek lees je hier

 

Reactiemogelijkheid is uitgeschakeld, maar trackbacks en pingbacks zijn open.